ANATOMIA, FUNKCJA I SCHEMAT MIĘŚNI LEVATOR ANI | MAPY CIAŁA - LUDZKIE CIAŁO

Mięsień dźwigacza odbytuWybór Redakcji
Skutki stałego dostępu do Internetu dla zdrowia psychicznego
Skutki stałego dostępu do Internetu dla zdrowia psychicznego
Mięsień dźwigacza odbytu składa się z mięśni łonowo-odbytniczych, łonowo-guzicznych i biodrowo-guzicznych. Mięśnie dźwigacza odbytu pełnią rolę struktur wspierających kontrolę oddawania moczu.